Warszawy

Encyklopedia PWN

Zahorski Andrzej, ur. 15 VII 1923, Warszawa, zm. 15 XII 1992, tamże,
historyk;
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Drzewiecki Piotr, ur. 29 V 1865, Warszawa, zm. 8 XII 1943, Berlin,
przemysłowiec, działacz społ.-gosp., inżynier;
Dunikowski Ksawery, ur. 24 XI 1875, Kraków, zm. 26 I 1964, Warszawa,
rzeźbiarz i malarz.
Hirszfeld Ludwik, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 7 III 1954, Wrocław,
polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia