Warszawie

Encyklopedia PWN

Osterwa Juliusz, właśc. Julian Andrzej Maluszek, ur. 23 VI 1885, zm. 10 V 1947, Warszawa,
aktor, reżyser.
Pniewski Bohdan, ur. 26 VII 1897, Warszawa, zm. 5 IX 1965, tamże,
architekt;
Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment, ur. 7 V 1867, Kobiele Wielkie k. Radomska, zm. 5 XII 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, autor Chłopów.
czasopismo socjalist.,
Sierpiński Wacław Franciszek, ur. 14 III 1882, Warszawa, zm. 21 X 1969, tamże,
matematyk polski.
Treliński Mariusz, ur. 28 III 1962, Warszawa,
reżyser operowy i film.
Zelwerowicz Aleksander, ur. 14 VIII 1877, Lublin, zm. 18 VI 1955, Warszawa,
aktor, reżyser;
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
Brudziński Józef Polikarp, ur. 16 I 1874, Bolewo k. Płocka, zm. 18 XII 1917, Warszawa,
lekarz pediatra i neurolog;
Cieplak Piotr, ur. 9 V 1960, Częstochowa,
reżyser;
Gay Jan Jakub, ur. 29 XI 1801, Kamion lub 1 XII 1803, Warszawa, zm. 2 X 1849, Warszawa,
architekt;
getto
[wł.],
część miasta zamieszkana przez mniejszość nar. lub rel., najczęściej żydowską;
Gierymski Maksymilian, ur. 9 X 1846, Warszawa, zm. 16 IX 1874, Bad Reichenhall (Bawaria),
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców polskich przełomu romantyzmu i realizmu.
ogólnopol. zjazdy twórców pol. kultury.
Michałowski Kazimierz, ur. 14 XI 1901, Tarnopol, zm. 1 I 1981, Warszawa,
polski archeolog, egiptolog, historyk sztuki.
Nowicki Maciej, ur. 26 VI 1910, Czyta (Syberia), zm. 31 VIII 1950, Egipt,
polski architekt i grafik.
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Warszawskiej, nad Jeziorką, w aglomeracji warsz., od północy graniczy z dzielnicą Warszawa-Ursynów.
politologia
[gr.],
nauki polityczne,
nauka o polityce, jedna z nauk humanistycznych, której przedmiotem badań jest całokształt stosunków politycznych, wszystkie dziedziny i formy działalności politycznej społeczeństwa, uwarunkowania procesów politycznych;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia