Warszawie

Encyklopedia PWN

huta stali szlachetnej, do 1993 pod nazwą Huta „Warszawa”;
komisariat powołany 8 IX 1939 przez dowódcę obrony Warszawy gen. W. Czumę w celu zaspokojenia potrzeb walczącego wojska i zapewnienia ludności cywilnej możliwie normalnych warunków życia.
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
konspiracyjny dziennik popołudniowy, wyd. 1943–44;
gazeta konspiracyjna, wyd. XI 1942–VII 1944, 2 razy w tygodniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia