Warszawie

Encyklopedia PWN

kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
prawosławne szkolnictwo, szkolnictwo cerkiewne,
szkolnictwo o charakterze wyznaniowym.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
Skórewicz Kazimierz, ur. 11 XI 1866, Stubecłek (Wołyń), zm. 11 XII 1950, Warszawa,
architekt i konserwator zabytków;
Sołtan Jerzy, ur. 6 III 1913, Prezma (obecnie na Łotwie), zm. 16 IX 2005, Cambridge (stan Massachusetts),
architekt i urbanista;
Wyszyński Stefan, ur. 3 VIII 1901, Zuzela (Podlasie), zm. 28 V 1981, Warszawa,
kardynał, prymas Polski, zwany Prymasem Tysiąclecia.
Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
Bąkowski Zenon, ur. 19 VIII 1920, zm. 1 X 1992, Warszawa,
skrzypek i pedagog muzyczny;
Bogucki Janusz, ur. 14 XII 1916, Kraków, zm. 17 XI 1995, Warszawa,
krytyk artyst., teoretyk sztuki, malarz;
Bogusławski Jan, ur. 12 V 1910, Warszawa, zm. 3 V 1982, tamże,
architekt;
Bogusławski Wojciech, ur. 9 IV 1757, Glinno k. Poznania, zm. 23 VII 1829, Warszawa,
ojciec Stanisława, aktor, dramatopisarz, reżyser, dyrektor teatru.
Borowski Karol, właśc. K. Billauer, ur. 27 XII 1886, Warszawa, zm. 7 VIII 1968, tamże,
reżyser, aktor.
Chełmoński Józef, ur. 7 XI 1849, Boczki k. Łowicza, zm. 6 IV 1914, Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego,
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce.
Ciniselli
[czinizẹlli] Wymowa,
rodzina wł. artystów cyrku:

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia