WARSZAWA

Encyklopedia PWN

zmartwychwstanki, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR),
żeńskie zgromadzenie zakonne, zał. 1882 w Rzymie przez C. i J. Borzęckie (matkę i córkę) w celu wychowania dziewcząt oraz rel.-moralnego i nar. odrodzenia Polek na emigracji i w kraju;
kwartalnik rel.-społ., wyd. 1986–90 w Wiedniu, Rzymie i Warszawie;
Znamierowski Czesław, ur. 8 V 1888, Warszawa, zm. 26 IX 1967, Poznań,
filozof, socjolog, teoretyk państwa i prawa.
tygodnik społ.-oświat. dla wsi, wyd. 1930–39 w Warszawie;
Znosko Jerzy, ur. 20 I 1922, Łódź, zm. 11 I 2017, Warszawa,
geolog;
Zofia, święta, daty życia nieznane,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia