Węgrzech

Encyklopedia PWN

organizacja polonijna na Węgrzech, zał. 1958 w Budapeszcie, po podpisaniu międzypaństw. porozumienia;
1926–44 centralna organizacja polonijna na Węgrzech;
państwo w środkowej Europie, na Nizinie Środkowodunajskiej, bez dostępu do morza
państwo dualistyczne powstałe na przełomie 1867 i 1868 w wyniku przekształcenia cesarstwa austriackiego, na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych unią realną pod dynastią habsbursko-lotaryńską.

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia