Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech
 
Encyklopedia PWN
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech,
organizacja polonijna na Węgrzech, zał. 1958 w Budapeszcie, po podpisaniu międzypaństw. porozumienia;
organizuje imprezy o charakterze kult.-oświat. związane z tradycją nar., projekcje film., spotkania i wieczory publicyst.-lit.; prowadzi bibliotekę, a od 1960 Pol.-Węg. Zespół Lud. im. Bema; wyd. „Biuletyn” (od 1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia