USA

Encyklopedia PWN

polit.-wojsk. związek państw o różnych systemach społ.-polit. walczących w II wojnie świat. przeciwko blokowi niem.-wł.-japońskiemu.
ekon. gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).
obciążenie finansów publicznych wysokimi spłatami zadłużenia zagranicznego, ograniczającymi racjonalne wykorzystanie budżetu;
największa w świecie międzynarodowa impreza sportowa, o tradycjach antycznych, organizowana w starożytności i współcześnie co 4 lata, w innych epokach nieregularnie lub co rok;

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia