Tygrysem

Encyklopedia PWN

Antiochia, Antiócheia,
nazwa kilku miast założonych przez władców hellenistycznych z dynastii Seleucydów (312–64 r. p.n.e.).
Bakillani, Al- Abu Muhammad Ibn at- Tajjib, Abū Muḥammad Ibn ạt-Ṭayyib al-Bāqillānī, data ur. nieznana, Al-Basra, zm. 5 VI 1013, Bagdad,
teolog aszarycki (aszaryzm) i prawnik malikicki (malikici);
obronny zamek abbasydzki z połowy IX w., w Iraku (muhafaza Salah ad-Din), w mieście Samarra, nad Tygrysem;
Diyarbakır
[dijạrbakyr] Wymowa,
staroż. Amida,
m. w południowo-wschodniej Turcji, nad Tygrysem;
Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia