Iraku

Encyklopedia PWN

Najwyższe Zgromadzenie Rewolucji Muzułmańskiej w Iraku (NZRMI), arab. Al-Madżlis al-Ala li-as-Saura al-Islamijja fi al-Irak, ang. Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI),
irackie ugrupowanie religijno-polityczne, założone 1982 na wychodźstwie w Iranie;
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, nad Zatoką Perską
naród zamieszkujący głównie Kurdystan, poza jego granicami najwięcej K. żyje w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Afganistanie, liczna była emigracja K. do Europy (gł. do Niemiec i Szwecji);
wojna iracka 2003, Operacja „Iracka Wolność”, ang. „Iraqi Freedom”,
działania zbrojne podjęte 20 III 2003 przez koalicję pod wodzą USA (jednym z członków koalicji była Polska).
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
konflikt zbrojny pomiędzy Irakiem a Iranem IX 1980–VIII 1988.
Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia