Najwyższe Zgromadzenie Rewolucji Muzułmańskiej w Iraku
 
Encyklopedia PWN
Najwyższe Zgromadzenie Rewolucji Muzułmańskiej w Iraku (NZRMI), arab. Al-Madżlis al-Ala li-as-Saura al-Islamijja fi al-Irak, ang. Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq (SCIRI),
irackie ugrupowanie religijno-polityczne, założone 1982 na wychodźstwie w Iranie;
do 2003 z siedzibą w Teheranie; jego współzałożycielem i długoletnim przywódcą był Muhammad Bakir al- Hakim; jako jeden z gł. celów stawiało sobie doprowadzenie do upadku reżimu Saddama Husajna; liczyło 70 czł., miało tajne komórki w Iraku, dysponowało siłami zbrojnymi zw. Korpusem Al-Badr wspomaganymi przez Iran, współpracowało m.in. z Kurdami irackimi; bojownicy NZRMI brali udział m.in. w powstaniu szyickim 1991; biuro w Londynie koordynowało szeroką działalność wydawniczą; po upadku Saddama Husajna (2003) NZRMI stało się jednym z gł. ugrupowań w Iraku; jego przedstawiciele weszli w skład powołanej przez Amerykanów Rady Zarządzającej, a 2004 do rządu tymczasowego; śmierć M.B. al-Hakima (VIII 2003) i przejęcie kierownictwa organizacji przez jego brata Abd al-Aziza oraz współpraca z Amerykanami przyczyniły się do upadku autorytetu organizacji w społeczeństwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia