Roztocze

Encyklopedia PWN

południowo-wschodnia część Wyż. Lubelsko-Lwowskiej, w Polsce i na Ukrainie, między Kotliną Sandomierską na południowym zachodzie a Wyż. Wołyńsko-Podolską na wschodzie i południowym wschodzie;
roztocze, Acarina,
rząd niewielkich pajęczaków o olbrzymiej różnorodności, liczący ok. 35 tys. gat. (prawdopodobnie jest ich wielokrotnie więcej);
Roztocze Wschodnie, Roztocze Południowe, dawniej Roztocze Rawskie,
południowo-wschodnia część Roztocza ciągnąca się od poprzecznego obniżenia między Narolem a Lubyczą Królewską po okolice Lwowa;
Roztocze Zachodnie, dawniej Roztocze Gorajskie,
część Roztocza między okolicami Kraśnika a doliną Wieprza (od Zwierzyńca po Szczebrzeszyn);
Roztocze Środkowe, dawniej Roztocze Tomaszowskie,
część Roztocza od doliny Wieprza na zachodzie po poprzeczne obniżenie między Narolem i Lubyczą Królewską na wschodzie;
roztocza, saprofity,
ekol. organizmy cudzożywne, które czerpią pokarm ze szczątków roślinnych i zwierzęcych, rozkładając je za pomocą enzymów na związki prostsze od wyjściowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia