Przy odkształceniach postaciowych

Encyklopedia PWN

odkształcenie, deformacja,
techn. zmiana wzajemnego położenia punktów ciała w wyniku działania sił zewn., zmian temperatury lub zmian struktury związanych ze zmianą objętości.
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
podstawowe prawo liniowej teorii sprężystości;
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
Huber Maksymilian Tytus, ur. 4 I 1872, Krościenko n. Dunajcem, zm. 9 XII 1950, Kraków,
inżynier, specjalista w dziedzinie mechaniki teoretycznej.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia