Prusy

Encyklopedia PWN

kraina historyczna nad Morzem Bałtyckim, między dolną Wisłą a dolnym Niemnem;
królestwo niemieckie powstałe z Brandenburgii i Prus Książęcych, od 1618 połączonych unią personalną przez Hohenzollernów brandenburskich.
kraina historyczna obejmująca średniowieczne Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską;
Prusy Wschodnie, Ostpreussen,
hist. prowincja państwa pruskiego. Za datę faktycznego powstania P.W. uznaje się rok 1701, gdy koronacja elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla „w Prusach” (jako Fryderyk I) przekształciła księstwo pruskie (czyli Prusy Książęce) w królestwo;
Prusy Książęce, właśc. Księstwo Pruskie,
państwo istniejące 1525–1701; do 1657 lenno Polski, od 1618 połączone unią personalną z Brandenburgią.
Prusy Zachodnie, Westpreussen,
prow. państwa pruskiego 1772–1919.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia