Pradolina Kaszubska

Encyklopedia PWN

pradolina oddzielająca wschodnią część Pobrzeża Koszalińskiego od Pojezierza Kaszubskiego;
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego, nad Zat. Gdańską;
Kaszubskie, Pojezierze, Pojezierze Kartuskie,
północno-zachodnia część Pojezierza Wschodniopomorskiego, między Pradoliną Łeby i Redy na północy a Borami Tucholskimi i Pojezierzem Starogardzkim na południu;
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, na styku odmiennych, bardzo zróżnicowanych regionów — Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego, w aglomeracji gdańskiej.
odosobniona wysoczyzna morenowa na Pobrzeżu Kaszubskim, między Pradoliną Łeby–Redy na północy i suchą pradoliną (tzw. Meander Kaszubski) na południu i południowym zachodzie, częściowo w granicach Gdyni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia