Pobrzeża Gdańskiego

Encyklopedia PWN

Gdańskie, Pobrzeże, Pobrzeże Wschodniopomorskie,
wschodnia część Pobrzeży Południowobałtyckich, otacza półkolem Zat. Gdańską;
Południowobałtyckie, Pobrzeża, niem. Südbaltische Küstenländer,
część Niżu Środkowoeur. wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego, obejmująca niziny nadmor. od nasady Płw. Jutlandzkiego po płw. Sambia, w Niemczech, Polsce i Rosji (obwód królewiecki);
niziny nadmor. rozciągające się od wschodnich wybrzeży Zat. Gdańskiej po Zat. Fińską, w Polsce, w obwodzie królewieckim (Rosja), na Litwie, Łotwie i w Estonii;
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego, nad Zat. Gdańską;
woj. w północnej części Polski, nad Morzem Bałtyckim; graniczy z woj.: warmińsko-mazurskim (na wschodzie), kujawsko-pomor. (na południu), wielkopol. (na południowym zachodzie) i zachodniopomor. (na zachodzie); na północy M. Bałtyckie z Zat. Gdańską i Zalewem Wiślanym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia