Polska Macierz Szkolna

Encyklopedia PWN

naród tworzący podstawową ludność Czech (ok. 9,7 mln, 1998),
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
Kopczyński Stanisław, ur. 1 I 1873, Płońsk, zm. 11 VII 1933, Cieszyn,
lekarz i działacz oświatowy;
Michejda Franciszek, ur. 3 X 1848, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 12 II 1921, Nawsie (czeskie Návsí) k. Jabłonkowa (obecnie w Czechach),
brat Jana, ojciec Tadeusza, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, pastor ewangelicki;
publiczne biblioteki, biblioteki powszechne,
biblioteki o charakterze uniwersalnym, bezpłatnie udostępniające zbiory wszystkim, utrzymywane z funduszów państw. lub samorządów terytorialnych.
tajne stowarzyszenie kult.-oświat. i polit., zał. 1899 w Warszawie przez Ligę Nar. i ściśle jej podporządkowane;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia