Dzierżanowska Maria
 
Encyklopedia PWN
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
prowadziła pensję żeńską w Lublinie, od 1884 pracowała w Warszawie; aresztowana 1894, skazana na trzyletni pobyt w Rydze; po powrocie wstąpiła do Ligi Nar. i z jej ramienia stworzyła tajny Uniw. Lud. dla młodzieży robotniczej; 1905 czynnie poparła strajk młodzieży szkolnej; współkierowała Związkiem Unaradawiania Szkół; od 1906 czł. ZG Pol. Macierzy Szkolnej Królestwa Pol.; X 1907 wydalona przez władze ros. z granic Królestwa; autorka licznych podręczników szkolnych, gł. do nauczania języka pol. i historii polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia