Michejda Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Michejda Tadeusz, ur. 26 IX 1879, Nawsie k. Jabłonkowa (obecnie w Czechach), zm. 18 IV 1956, Warszawa,
syn Franciszka, działacz polityczny, lekarz;
1918–19 czł. Rady Nar. Śląska Cieszyńskiego; kier. akcji plebiscytowej na Zaolziu; od 1921 w Nar. Partii Robotniczej, czł. Rady Nacz.; 1930–35 senator; od 1937 w SP, 1945 wiceprezes, 1946–49 prezes Rady Nacz., 1949–50 przewodniczący Gł. Kom. Wykonawczego; 1950–54 wiceprzewodniczący Centralnego Kom. SD; 1947–51 min. zdrowia; 1945–47 poseł do KRN i 1947–52 na Sejm Ustawodawczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia