Polityka fiskalna

Encyklopedia PWN

ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
aktywna polityka gospodarcza, dyskrecjonalna polityka gospodarcza,
ekon. polityka mająca na celu ustabilizowanie gospodarki po szoku popytowym (popyt) lub podażowym (podaż);
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
ekon. system polityki gospodarczej państwa polegający na bezpośrednim oddziaływaniu państwa na gospodarkę w makroskali; także zespół środków, za pomocą których państwo realizuje tę politykę.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia