Pojezierza Południowopomorskiego

Encyklopedia PWN

część Pojezierzy Południowobałtyckich, między doliną Odry na zachodzie a Pojezierzem Kaszubskim na wschodzie;
Krajeńskie, Pojezierze, Wysoczyzna Krajeńska,
wschodnia część Pojezierza Południowopomorskiego, między dolinami: Gwdy, Brdy i Noteci;
część Pojezierza Południowopomorskiego, pomiędzy Równiną Wałecką na zachodzie a Doliną Gwdy na wschodzie;
południowa część Pojezierza Południowopomorskiego, między Równiną Drawską na zachodzie, Kotliną Gorzowską na południu oraz Równiną Wałecką na północnym wschodzie i Doliną Gwdy na południowym wschodzie;
woj. (od 1999) w środkowopółnocnej części Polski; graniczy z woj.: pomor. na północy, warmińsko-mazurskim i mazowieckim na wschodzie, łódzkim na południowym wschodzie oraz z wielkopol. na południu i zachodzie; utworzone z woj.: włocławskiego, części bydgoskiego i toruńskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia