Szczecineckie, Pojezierze
 
Encyklopedia PWN
Szczecineckie, Pojezierze,
część Pojezierza Południowopomorskiego, pomiędzy Równiną Wałecką na zachodzie a Doliną Gwdy na wschodzie;
pow. ok. 830 km2; pagórkowata wysoczyzna morenowa z 2 pasmami moren czołowych zlodowacenia Wisły; wysokość do 205 m (Skotna Góra); na północy kilkadziesiąt małych jezior, największe — Pile (981 ha); przepływa Piława (dopływ Gwdy); na północy oraz lokalnie na południu regionu występują gleby brunatne (Cambisols) i płowe (Luvisols) wytworzone z glin, a na pozostałej powierzchni — ubogie, piaszczyste gleby rdzawe (Arenosols); roślinność naturalna: buczyny ubogie i dąbrowy acidofilne z udziałem borów sosnowych; obecnie agrocenozy i lasy sosnowe; region turyst.; gł. m.: Jastrowie, Okonek, Borne-Sulinowo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia