Palestynie

Encyklopedia PWN

Szkoła Kadetów w Palestynie, Junacka Szkoła Kadetów,
szkoła wojsk. dla młodzieży ewakuowanej wraz z Armią Pol. z ZSRR, utworzona 1942 w Palestynie;
Palestyna, arab. Filasṭīn, gr. Palaistina, hebr. Pelisztim, Ziemia Święta,
kraina historyczna i geograficzna na Bliskim Wschodzie, nad Morzem Śródziemnym, w granicach Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja,
organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego (Palestyńczycy);
ideologia odrodzenia narodowego Żydów przez stworzenie w Palestynie własnego państwa, sformułowana w końcu XIX w.;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Palestyńczycy, Arabowie palestyńscy,
arabscy mieszkańcy byłego bryt. terytorium mandatowego (1922–48) Palestyny i ich potomkowie;
sprawozdanie specjalnej komisji bryt. pod kierunkiem lorda W.R.W. Peela o sytuacji w Palestynie;
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
oświadczenie rządu brytyjskiego z 2 XI 1917 w sprawie żydowskiej siedziby narodowej, przekazane w liście ministra spraw zagranicznych, A.J. Balfoura, do lorda L. Rothschilda;
Ha-Szomer ha-Cair, Haszomer Hacair, hebr. Młody Strażnik,
żydowska organizacja młodzieżowa, powstała 1916 w Wiedniu z połączenia organizacji skautowych działających w Galicji;
Hagana
[hebr., ‘obrona’],
żydowska tajna organizacja wojskowa, założona 1920 z inicjatywy środowisk lewicowych, jako forma samoobrony osiedli żydowskich w Palestynie przed atakami arabskimi;
obejmuje piśmiennictwo żydowskie w języku hebrajskim od II tysiąclecia p.n.e.
ruch Arabów palestyńskich, którego celem jest utworzenie niepodległego arabskiego państwa Palestyny;
organizacje Arabów palestyńskich (Palestyńczycy) powstałe gł. po wojnie arabsko-izrael. 1967
Barasz Aszer, ur. 16 III 1889, Łopatyn (pow. berdyczowski, wsch. Galicja), zm. 4 VI 1952,
pisarz żydowski, tworzący w języku hebrajskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia