Płaszczyzna poślizgu

Encyklopedia PWN

krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
jeden z mechanizmów odkształcenia ciała krystalicznego;
mat. przekształcenie geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni.
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
symetria
[gr., ‘współmierność’],
mat.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia