Ono

Encyklopedia PWN

teatr zał. z inicjatywy A. Śliwińskiego i J. Lorentowicza jako scena Miejskich Teatrów Dramatycznych propagująca wśród szerokich warstw społ. i uczącej się młodzieży wybitne dzieła dramaturgii rodzimej — klas. i współcz.;
teatr dram., zał. 1976 przez T. Łomnickiego i kierowany przez niego do 1981; od 1996 jego imienia;
that is one small step for a man, one giant step for mankind
[đət ız uan smo:l step fər ə män uan dżạıənt step fər mänkạınd; ang.],
to jeden mały krok dla człowieka, ale dla ludzkości krok olbrzymi (astronauta amer. N.A. Armstrong, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu).
centralny ośrodek chopinowski o znaczeniu międzynar.;
Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenchaften (MPG),
niem. towarzystwo nauk.,
Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytet Moskiewski, ros. Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet imieni M. Łomonosowa,
najstarszy i największy uniwersytet w Rosji, powołany 1755, z inicjatywy M. Łomonosowa (jego pierwszego rektora), na mocy dekretu carycy Elżbiety Piotrowny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia