Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (TiFC),
centralny ośrodek chopinowski o znaczeniu międzynar.;
powstało z zał. 1899 przez J. Karłowicza Sekcji im. F. Chopina przy Warsz. Tow. Muzycznym i z utworzonego 1934 przez M. Idzikowskiego Inst. F. Chopina, przemianowanego 1950 na TiFC, z siedzibą (od 1953) w pałacu Ostrogskich w Warszawie, gdzie utworzono również muzeum Chopina. TiFC prowadzi działalność nauk.-badawczą, wydawniczą (1949–61 edycja Dzieł wszystkich Chopina pod redakcją I.J. Paderewskiego, L. Bronarskiego i J. Turczyńskiego, wyd. nar. od 1967 pod redakcją J. Ekiera, „Roczniki Chopinowskie”), organizuje międzynar. konkursy pianistyczne im. F. Chopina, festiwale chopinowskie w Dusznikach Zdroju, koncerty, wystawy chopinianów, sprawuje opiekę nad muzeum Chopina w Żelazowej Woli, funduje stypendia artyst. i naukowe.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Warszawa, pałac Ostrogskich, zbudowany po 1681 wg projektu Tylmana z Gemarenfot. B. Kędzierzawska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Chopin Fryderyk, autograf listu do M. de Rozières, 2 X 1848 — Muzeum Towarzystwa im. F. Chopina, Warszawafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia