Ono

Encyklopedia PWN

ufundowana i przyznawana przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” oraz jego wydawcy sp. z o.o. Presspublica;
stowarzyszenie ukr., zał. 1873 z inicjatywy O. Konyskiego we Lwowie jako towarzystwo literackie,
Southend-on-Sea
[sauŧẹnd on si:] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, we wschodniej Anglii, na północnym brzegu wejścia z M. Północnego do estuarium Tamizy.
Tancerze Narodowi Jego Królewskiej Mości, zw. też Towarzystwem Tancerzy Narodowych Jego Królewskiej Mości,
pierwszy pol. zespół zawodowy tancerzy;
Teatr im. Jewgienija Wachtangowa, Gosudarstwiennyj akadiemiczeskij tieatr im. J. Wachtangowa,
teatr ros.,
teatr otwarty 1893 (w budynku wg projektu J. Zawiejskiego) pod nazwą Teatr Miejski, od 1909 im. J. Słowackiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia