Niemczech

Encyklopedia PWN

Komunistyczna Partia Niemiec (KPN), Kommunistische Partei Deutschlands (KPD),
partia utworzona 30 XII 1918–1 I 1919 na zjeździe w Berlinie w wyniku połączenia Związku Spartakusa i Międzynar. Komunistów Niem. (Internationale Kommunisten Deutschlands);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia