Niemczech

Encyklopedia PWN

Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) Wymowa, tłum. niewłaśc. jako Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności,
niem. partia polit.;
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Wymowa,
niem. partia polit.;
Młode Niemcy, niem. Junges Deutschland Wymowa,
ruch lit. w Niemczech 1830–50;
Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, niem. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP),
lewicowa partia socjalist., powstała X 1931 w rezultacie oddzielenia się od Socjaldemokr. Partii Niemiec;
Komitet Narodowy „Wolne Niemcy”, niem. Nationalkomitee „Freies Deutschland” Wymowa(NKFD),
organizacja zał. VII 1943 w ZSRR (Krasnogorsk), przy poparciu władz sowieckich;
Małe Niemcy, Kleindeutschland,
w połowie XIX w. koncepcja zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus, ale z wyłączeniem Austrii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia