Niemczech

Encyklopedia PWN

najwyższy organ prawodawczy i adm. mocarstw okupujących Niemcy po II wojnie świat. — ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji, działający w Berlinie VIII 1945–III 1948;
Wielkie Niemcy, niem. Grossdeutschland,
koncepcja polit. 1848 utworzenia niemieckiego państwa związkowego włącznie z Austrią;
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Order, niem. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland,
jedyne niem. odznaczenie ogólnozwiązkowe;
Rada Niemców w Polsce, niem. Rat der Deutschen in Polen,
organizacja utw. 1934 w celu koordynowania działań organizacji i partii niemieckiej w Polsce;
Trzecie Niemcy, niem. Drittes Deutschland,
koncepcja przezwyciężenia dualizmu prusko-austr. przez utworzenie „czystych” T.N., bez Austrii i Prus;
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie mniejszości niem. w II RP, → Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia