Nie

Encyklopedia PWN

Żyro, Żyra, ur. między 1120 a 1130, zm. po 1187,
wojewoda mazowiecki;
żyrokompas, girokompas, kompas żyroskopowy, kompas elektromechaniczny,
przyrząd nawigacyjny wskazujący kierunek północ–południe na Ziemi;
jedna z technik wróżenia, którą praktykowano chodząc w koło lub wokół koła, na obwodzie którego wypisane były litery
żyroskop laserowy, giroskop laserowy,
rodzaj żyroskopu opt.;
Żytecki Pawło, ur. 4 I 1837, Krzemieńczuk (obwód połtawski), zm. 18 III 1911, Kijów,
ukr. językoznawca i historyk literatury;
Żytomierz, Żytomyr, Zhytomyr,
m. obwodowe na Ukrainie, nad rz. Teterew i jego dopływem Kamionką (dorzecze Dniepru).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia