Nie

Encyklopedia PWN

Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
Żyłenko Iryna, ur. 28 IV 1941, Kijów, zm. 3 VIII 2013, tamże,
żona Wołodymyra Drozda, poetka ukraińska;
żyrant, poręczyciel wekslowy,
zapłacenie przez żyranta sumy wekslowej daje mu prawo dochodzenia zwrotu tej sumy od osoby, której zobowiązanie zabezpieczył i od tych wszystkich, którzy wobec tej osoby odpowiadają wekslowo.
żyro
[niem. < wł.],
czynność prawna polegająca na przyjęciu odpowiedzialności z tytułu weksla w przypadku niewypłacalności dłużnika;
Żyro, Żyra, ur. między 1120 a 1130, zm. po 1187,
wojewoda mazowiecki;
żyrokompas, girokompas, kompas żyroskopowy, kompas elektromechaniczny,
przyrząd nawigacyjny wskazujący kierunek północ–południe na Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia