Nie

Encyklopedia PWN

dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
w wierzeniach większości ludów egzystencja człowieka lub jego duchowej istoty (duszy) w krainie zmarłych po śmierci (eschatologia)
w znaczeniu potocznym — świat ludzkich myśli, wyobrażeń, pragnień, doznań i wartościowań moralnych
nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
Żygliński Franciszek, ur. 15 X 1815, Kraków, zm. 31 I 1849, tamże,
malarz, poeta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia