Nie

Encyklopedia PWN

Żwirko Franciszek, ur. 16 IX 1895, Święciany, zm. 11 IX 1932, Cierlicko (czes. Tĕrlicko),
pilot (kapitan), instruktor pilotażu.
Żychliński Ludwik, ur. 1837, Poznańskie, zm. po 1901, Brusno (pow. lubaczowski),
, brat Teodoradziałacz niepodległościowy, pamiętnikarz;
dziedzina etyki zajmująca się moralnymi aspektami sfery produkcji materialnej i związanymi z nimi zagadnieniami polit.;
dziennik informacyjno-publicyst. o zasięgu ogólnokrajowym, wyd. 1996–2005 w Warszawie;
dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia