Nie

Encyklopedia PWN

jedna z 3 wyróżnionych przez G. Cuviera odmian człowieka; podstawą jej wyróżnienia jest „żółty”, a właściwie płowy odcień skóry.
żółtko, deutoplazma,
zool. zgromadzona w komórce jajowej substancja odżywcza, będąca magazynem materiałów energ. niezbędnych do rozwoju zarodka.
żółtnik, gruczoł żółtkowy,
zool. narząd występujący u płazińców i wrotków, który wytwarza komórki zawierające żółtko — komórki żółtkowe;
typ gleb w obrębie wilgotnej strefy zwrotnikowej;
mech. rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej przy udziale zębów oraz mieszanie go ze śliną w celu utworzenia kęsa pokarmowego;
Żukowski Feliks, ur. 30 V 1904, Ryga, zm. 17 I 1976, Łódź,
aktor, reżyser;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia