„Życie Nauki”
 
Encyklopedia PWN
„Życie Nauki”,
miesięcznik naukoznawczy, wydawany 1946–53;
zał. przez członków Konwersatorium Naukoznawczego, powołanego przez Tow. Asystentów Uniw. Jagiellońskiego; dotowany przez ówczesne Ministerstwo Oświaty; do 1949 periodyk ukazywał się w Krakowie, następnie, od 1950 w Warszawie; zamieszczano w nim publikacje dotyczące głównie społ. roli nauki, ale również związane z problemami naukoznawstwa; ukazywał się w nakładzie 3,5 tys. egemplarzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia