Nabłonki wielowarstwowe

Encyklopedia PWN

zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
zool. kompleksy składające się z oocytu i leżących z nim w bezpośrednim kontakcie somatycznych komórek pęcherzykowych (folikularnych), występujące u zwierząt z folikularnym typem oogenezy;
naskórek, epiderma,
nabłonek wielowarstwowy budujący zewn. część skóry kręgowców; powstaje z ektodermy;
anat. przezroczysta przednia część błony zewn. oka kręgowców;
zespół komórek o określonej budowie i pochodzeniu, zajmujący dane miejsce w organizmie i pełniący odpowiednie funkcje;
metaplazja
[gr.],
zjawisko przekształcania się zróżnicowanej komórki lub tkanek określonego rodzaju w komórkę lub tkanki o odmiennej budowie i funkcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia