ektoderma
 
Encyklopedia PWN
ektoderma
[gr. ektós ‘na zewnątrz’, dérma ‘skóra’],
zool. zewn. warstwa komórek zarodka w stadium gastruli;
w kolejnych stadiach embriogenezy kręgowców e. różnicuje się na e. powierzchniową i neuroektodermę; z e. powierzchniowej powstaje: naskórek i jego wytwory, niektóre elementy oka, ucha i układu węchowego, częściowo szkliwo zębów i przedni płat przysadki mózgowej; neuroektoderma różnicuje się na cewkę nerwową i grzebienie nerwowe; z cewki nerwowej powstają: mózg i rdzeń kręgowy, z grzebieni nerwowych, m.in.: niektóre elementy szkieletu czaszki, zwoje i nerwy czuciowe czaszki oraz częściowo opony mózgowe. E. nazywa się również zewn. warstwę ciała jamochłonów i żebropławów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia