MTV

Encyklopedia PWN

MTV, Music Television,
muzyczny kanał telewizyjny, nadawany w angielskiej wersji językowej, emitujący 24 godziny na dobę wideoklipy, muzykę taneczną, wywiady, modę;
show business
[szou bı̣znəs],
przemysł rozrywkowy dostarczający masowemu odbiorcy zarówno imprezy widowiskowo-muz. (widowiska, koncerty, recitale), jak i płyty, filmy, widowiska telew., teledyski, tapetę dźwiękową zw. muzakiem, a także opiniótwórczą prasę branżową (np. „Bilboard”, „Rolling Stone”, „New Musical Express”, „Down Beat”, „Variety”, „Q”, „Music Week”, „Melody Maker”).
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.
grunge
[grandż],
styl w kulturze młodzież., upowszechniony na przeł. lat 80. i 90. XX w., gł. za pośrednictwem satelitarnej sieci telew. MTV (Music Television);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia