M Kaspijskiego

Encyklopedia PWN

Kaspijskie, Morze, ros. Kaspịjskoje mọrie, kazach. Kaspij tengyzy, azerb. Xəzər Dənizi, turkm. Kaspiy deňzi, pers. Daryā-ye Khazar,
największy bezodpływowy akwen na Ziemi,
foka kaspijska, Phoca caspica (Pusa caspica),
gat. foki;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Kaukaz, ros. Kawkạz, gruz. Kavkasioni, Kavkasionis K’edi, azerb. Qafqaz,
rozległy obszar górski w zachodniej części Azji, między morzami: Czarnym, Azowskim na zachodzie i północnym zachodzie a Kaspijskim na wschodzie;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
depresja
[łac. depressio ‘wciśnięcie’],
geogr. część lądu położona poniżej średniego poziomu oceanu światowego, określonego na 0 m n.p.m.;
Baku, Bakı,
stolica Azerbejdżanu, nad M. Kaspijskim, na Płw. Apszerońskim.
Ural, kazach. Żajyk, Žajyķ, ros. Żaik, Žaik, Urạł, Ural,
rz. w Rosji i Kazachstanie;
Wschodnioeuropejska, Nizina, ros. Wostọczno-Jewropiẹjskaja rawnịna, Rụsskaja rawnịna,
obszar nizinny we wschodniej Europie, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Estonii, Łotwie, Litwie i Mołdawii, częściowo w Polsce (zachodni skraj pobrzeży i pojezierzy Wschodniobałtyckich, Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, Polesia, Wyż. Wołyńsko-Podolskiej);
Dawid IV Budowniczy, z dynastii Bagratydów, ur. ok. 1073, zm. 1125,
władca gruziński od 1089;
Derbent, Dierbiẹnt,
m. w Rosji, w Dagestanie, na południowo-zachodnim stoku G. Tabasarańskich i nad M. Kaspijskim, na przesmyku zw. Wrotami Kaspijskimi

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia