M Czerwonego

Encyklopedia PWN

„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
południowo-zachodnia część Niz. Północnopodlaskiej, między Kotliną Biebrzańską na północy, Doliną Górnej Narwi i Równiną Bielską na wschodzie, Doliną Dolnego Bugu na południu i Międzyrzeczem Łomżyńskim na zachodzie, gdzie granicę wyznacza kemowo-morenowy wał zw. Czerwonym Borem;
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
xungen wenxue
[chiń., ‘literatura poszukiwania korzeni’],
nurt współcz. literatury chiń. zapoczątkowany przez prozatorską grupę lit. xungen pai [‘grupa poszukiwania korzeni’], powstałą na konferencji pisarzy i krytyków XII 1984 w Hangzhou, działającą do 1988.
Yen Bai, dawniej Yenbay,
m. w północnym Wietnamie, nad Rz. Czerwoną;
Yuan, Jüan,
dyn. mongolska panująca w Chinach 1279–1368;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia