xungen wenxue
 
Encyklopedia PWN
xungen wenxue
[chiń., ‘literatura poszukiwania korzeni’],
nurt współcz. literatury chiń. zapoczątkowany przez prozatorską grupę lit. xungen pai [‘grupa poszukiwania korzeni’], powstałą na konferencji pisarzy i krytyków XII 1984 w Hangzhou, działającą do 1988.
Głównymi tekstami programowymi grupy były artykuły: Han Shaogonga Wenxue de gen [‘korzenie literatury’] („Zuojia” ‘pisarz’ 1985 nr 4), Zheng Wanglonga Wode gen [‘moje korzenie’] („Shanghai wenxue” ‘literatura szanghajska’ 1985 nr 5) oraz Li Hangyu Li yi wode gen [‘uporządkujmy nasze korzenie’] („Zuojia” 1985 nr 9). Większość twórców należała do pokolenia urodzonego w połowie XX w., którego lata młodości przypadły na okres „rewolucji kulturalnej” i którego częstym udziałem było zesłanie na wieś w ramach reedukacji, m.in.: Han Shaogong, A Cheng, Zheng Wanlong, Li Hangyu, Li Rui, Wang Anyi, Zhang Wei, Zhaxi Dawa, Zhang Chengzhi, Mo Yan, Jia Pingwa, Wang Zengqi, Deng Youmei, He Shiguang, He Liwei, Fan Xiaoqin, Ma Jian, Ma Yuan. Centralnym problemem twórczości nurtu x.w. była kwestia tożsamości kulturowej Chińczyków, w głębszej zaś warstwie tożsamości kulturowej i biol. człowieka w ogóle, stąd odrzucenie funkcji dydaktycznej i polit. literatury i poruszanie się w kręgu kultury nieoficjalnej, lud., prymitywnej, mniejszościowej; sięganie do archetypów; tematyka koncentruje się wokół zagadnienia konfliktu tradycji i nowoczesności (tęsknota za odchodzącą tradycją) oraz związków człowieka z naturą (kult natury jako korzeni wszechrzeczy, prymitywizm, panteizm); x.w. obficie wykorzystuje motywy archetypiczne (odżywianie i głód, seks, śmierć) i obrzędowe, a w opisie świata przedstawionego posługuje się schematami mitol., wprowadza pierwiastki magiczne, odwołuje się do mitów i legend z kręgów tradycyjnej kultury chiń. i mniejszości nar. (Tybet, ludy Miao itp.), w warstwie formalnej inspiruje się realizmem magicznym. Za najważniejsze utwory nurtu uznaje się przede wszystkim: Ba ba ba (1985) Han Shaogonga, Qi wang [‘król szachów’] (1984) A Chenga, Xiao Bao zhuang [‘wioska małego Bao’] (1985) Wang Anyi, Hong gaoliang [‘czerwone sorgo’] (1986) Mo Yana, cykl opowiadań Yixiang yiwen [‘niezwykłe opowieści z przedziwnych miejsc’] (1985) Zheng Wanglonga, cykl Lüliang shan yinxiang [‘impresje z gór Lüliang’] (1987) Li Rui.
Bibliografia
L. Kasarełło Totemy życia... Chińska literatura poszukiwania korzeni, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia