Lubelszczyźnie

Encyklopedia PWN

niem. akcje terrorystyczne stosowane podczas II wony świat. na ziemiach pol. gł. wobec ludności wsi, obejmujące masakry bez oszczędzania dzieci, kobiet i starców, wysiedlenia, deportacje do obozów, więzień i prac przymusowych, rabunek dzieci w celu germanizacji (dzieci rabunek), palenie zabudowań, grabieże i niszczenie mienia.
partyzanckie związki taktyczne formowane gł. z grup Polskiego Sztabu Partyzanckiego (PSzP) przerzucanych przez front sowiecko-niem. na ziemie pol. w celu wykonywania zadań rozpoznawczo-dywersyjnych i bojowych przeciwko siłom niem. oraz agitacyjno-polit. wobec pol. konspiracji.
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
nazwa stosowana do pozaprawnego używania sił zbrojnych w celu stłumienia niepokojów społ. i ekspedycji karnych dokonujących masakr ludności cywilnej
Alvensleben Ludolf von, ur. 17 III 1901, Haale an der Saale, zm. 17 III 1970, Argentyna,
junkier, funkcjonariusz hitlerowski, SS-Gruppenführer;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia