Lubelszczyźnie

Encyklopedia PWN

niemieckie akcje terrorystyczne stosowane podczas II wony światowej na ziemiach polskich głównie wobec ludności wsi, obejmujące masakry bez oszczędzania dzieci, kobiet i starców, wysiedlenia, deportacje do obozów, więzień i prac przymusowych, rabunek dzieci w celu germanizacji (dzieci rabunek), palenie zabudowań, grabieże i niszczenie mienia.
partyzanckie związki taktyczne formowane gł. z grup Polskiego Sztabu Partyzanckiego (PSzP) przerzucanych przez front sowiecko-niem. na ziemie pol. w celu wykonywania zadań rozpoznawczo-dywersyjnych i bojowych przeciwko siłom niem. oraz agitacyjno-polit. wobec pol. konspiracji.
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
Alvensleben Ludolf von, ur. 17 III 1901, Haale an der Saale, zm. 17 III 1970, Argentyna,
junkier, funkcjonariusz hitlerowski, SS-Gruppenführer;
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia