Legnica

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Jan z Głogowa, Głogowczyk, Głogowita, Glogoviensis, Jan Schelling, ur. ok. 1445, Głogów k. Legnicy, zm. 11 II 1507, Kraków,
matematyk, astronom, astrolog, lekarz, teolog i filozof;
miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, w południowej części Równiny Chojnowskiej, nad Nysą Szaloną.
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, na pograniczu Równiny Świdnickiej i Obniżenia Podsudeckiego.
Jerzy II, zw. Czarnym lub Wspaniałym, z dynastii Piastów, ur. 18 VII 1523, Legnica, zm. 7 V 1586, Brzeg,
książę brzeski i oławski od 1547, młodszy syn Fryderyka II legnicko-brzeskiego, brat Fryderyka III;
Jescheck
[jẹszək]
Hans Heinrich, ur. 10 I 1915, Legnica (niem. Liegnitz), zm. 27 IX 2009, Freiburg im Breisgau,
prawnik niem.; specjalista w dziedzinie prawa karnego procesowego i prawa procesowego cywilnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia