Jan z Głogowa
 
Encyklopedia PWN
Jan z Głogowa, Głogowczyk, Głogowita, Glogoviensis, Jan Schelling, ur. ok. 1445, Głogów k. Legnicy, zm. 11 II 1507, Kraków,
matematyk, astronom, astrolog, lekarz, teolog i filozof;
przedstawiciel przyrodoznawczego nurtu albertyzmu; od 1468 profesor Akad. Krak.; autor prac o charakterze podręcznikowym obejmujących całokształt ówczesnej wiedzy filoz., a także pracy z zakresu matematyki Introductio in artem numerandi (1497); oprac. komentarze do Kosmografii Klaudiusza Ptolemeusza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia