Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Encyklopedia PWN

środkowa część Pojezierza Mazurskiego, między pojezierzami: Mrągowskim na zachodzie a Ełckim na wschodzie, od północy graniczy z Krainą Węgorapy, od południa z Równiną Mazurską;
woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na południowy zachód od w. Rydzewo, na wys. 116 m;
jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 116 m, w środkowej części długiej (ok. 30 km) rynny, ciągnącej się od Rynu do Rucianego-Nidy;
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wys. 116 m, północna część długiej (ok. 30 km) rynny ciągnącej się z północy na południe, od Ryna do Rucianego-Nidy;
południowo-zachodnia część Pojezierzy Wschodniobałtyckich, w Polsce i obwodzie królewieckim (północny skraj), między pojezierzami: Iławskim i Chełmińsko-Dobrzyńskim na zachodzie a Litewskim na wschodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia