Katowicach

Encyklopedia PWN

Frank Marian, ur. 1910, zm. 1979,
ekonomista i polityk społeczny;
Frąckiewicz Lucyna Maria, ur. 12 VI 1926, Wiedeń, zm. 6 VI 2009, Bystra Śląska,
polityk społeczny i ekonomistka;
Friemann Witold, ur. 20 VIII 1889, Konin, zm. 22 III 1977, Laski k. Warszawy,
kompozytor, pianista i pedagog muzyczny;
Gabryś Ryszard, ur. 1942,
teoretyk muzyki, krytyk muz. i kompozytor;
Garlicki Marian Mieczysław, ur. 8 XII 1908, Drohobycz, zm. 23 V 2002, Warszawa,
ortopeda, generał WP;
Gembalski Julian, ur. 20 VI 1950, Siemianowice Śląskie,
organista i pedagog muz.;
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
Gierek Edward, ur. 6 I 1913, Porąbka k. Będzina, zm. 29 VII 2001, Cieszyn,
ojciec Adama, działacz komunistyczny, polityk.
Gliwic Hipolit, ur. 23 III 1878, Warszawa, zm. 10 IV 1943, tamże,
działacz gospodarczy, ekonomista, inżynier górniczy;
Gogolewski Ignacy, ur. 17 VI 1931, Ciechanów,
aktor, reżyser.
Gogulska Urszula, ur. 21 VII 1931, Lwów,
scenograf;
Gordon-Górecka Antonina, ur. 6 VI 1914, Kraków, zm. 12 VI 1993, Warszawa,
aktorka;
ekon. system gospodarczy;
ogólnopol. tygodnik katol., wyd. 1923–39 i od 1945 (z przerwami 1952–53 i 1981–83) w Katowicach przez Kurię Diecezjalną (1954–56 — przez Stow. „Pax”);
instytucja międzynar. 1922–37; utworzona na podstawie pol.-niem. konwencji genewskiej z 15 V 1922, z siedzibą w Katowicach;
Górnośląska Konwencja Węglowa, Oberschlesische Kohlen-Konvention,
porozumienie kartelowe górnośląskich kopalń węgla kamiennego 1898–1918 i 1925–30, spółka cywilna z siedzibą w Katowicach;
Górnośląski Związek Charytatywny, niem. Oberschlesischer Karitativverbund,
zał. 1989 w Katowicach przez D. Brehmera;
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein,
czołowa organizacja górnośląskich przemysłowców;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1920 pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauk o Śląsku, z siedzibą w Katowicach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia