Bystroń Henryk
 
Encyklopedia PWN
Bystroń Henryk, ur. 20 X 1920, Grigoriopol (Mołdawia), zm. 6 IV 2013, Katowice,
inżynier górnik;
od 1972 profesor Głównego Inst. Górnictwa w Katowicach, zorganizował tam Zakład Aerologii Górniczej, którym 1953–90 kierował; od 1976 członek PAN; autor licznych prac, gł. z aerologii górniczej, m.in. Przewietrzanie kopalń i Pożary podziemne w Poradniku ika (t. 2 1959), Potencjały aerodynamiczne oraz wyznaczanie ich pól w sieciach wentylacyjnych, podsieciach i rejonach („Archiwum Górnictwa PAN” 1999 z.1).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia