Katowicach

Encyklopedia PWN

dziennik informacyjno-polit., wyd. 1901–33 w Katowicach (zał. 1901 w Poznaniu), gł. organ ND na Górnym Śląsku;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1995, z siedzibą w Katowicach,
Górzyński Zdzisław, ur. 25 IX 1895, Kraków, zm. 22 XI 1977, Warszawa,
dyrygent;
Groër Franciszek Józef Stefan, ur. 19 IV 1887, Bielsko, zm. 16 II 1965, Warszawa,
lekarz pediatra;
Grudzień Zdzisław, ur. 6 X 1924, Escaudain (Francja), zm. 30 I 1982, Warszawa,
działacz komunist., z zawodu inżynier metalurg;
ugrupowanie artyst., zał. 1953 w Katowicach (wówczas Stalinogród), istniejące do pocz. lat 60. (ostatnia wystawa 1958);
Grychtołówna Lidia, ur. 18 VII 1928, Rybnik,
pianistka i pedagog muzyczny;
firma założona 1858 w Poznaniu przez C. Hartwiga w celu obsługi przewozów towarowych i przeprowadzek;
Haupttreuhandstelle Ost
[hạupttroihantszelə ost],
Główny Urząd Powierniczy Wschód,
instytucja niem. utworzona jesienią 1939, zajmująca się konfiskatą mienia należącego do obywateli pol. na ziemiach pol. wcielonych do III Rzeszy (z wyjątkiem gospodarstw rolnych i leśnych oraz dzieł sztuki) i administrowaniem nim do czasu przejęcia go przez nowych, niem. właścicieli;
Hawel Jan Wincenty, ur. 10 VII 1936, Pszów k. Wodzisławia Śląskiego,
kompozytor i dyrygent;
Herman Zbigniew Stanisław, ur. 17 XII 1935, Tłuste, zm. 4 V 2010,
farmakolog;
Holoubek Gustaw, ur. 21 IV 1923, Kraków, zm. 6 III 2008, Warszawa,
mąż Magdaleny Zawadzkiej, aktor i reżyser.
huta stali jakościowych w Katowicach;
Instytut Pedagogiczny w Katowicach,
placówka nauk.-badawcza o statusie stowarzyszenia naukowego,
Jankowska Barbara, ur. 17 III 1933, Warszawa, zm. 16 III 2012, tamże,
scenograf;
Janta Józef, ur. 9 XII 1897, Szarlej k. Piekar Śląskich, zm. 2 lub 9 VII 1940, Kraków,
działacz socjalist.;
Jarema Władysław, ur. 24 XII 1896, Lwów, zm. 28 III 1976, Kraków,
brat Józefa i Marii, mąż Zofii Jaremowej, reżyser teatru lalek, aktor.
Jarocki Jerzy, ur. 11 V 1929, Warszawa, zm. 10 X 2012, tamże,
reżyser teatralny.
Jasiński Andrzej, ur. 23 X 1936, Częstochowa,
pianista i pedagog muzyczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia