Inne

Encyklopedia PWN

log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
Złotego Runa, Order, fr. l’Ordre Illustre de la Toison d’Or, niem. Der Rotterorden vom Goldenen Vliesz, hiszp. Orden de Caballeria del Toison de Oro,
najwyższe odznaczenie domu habsburskiego i Królestwa Hiszpanii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia