Inne

Encyklopedia PWN

Wulgata
[łac.],
przekład Biblii na łacinę, dokonany 382–406 gł. przez św. Hieronima ze Strydonu na zlecenie papieża Damazego I;
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych.
odebranie lub ograniczenie własności;
bot., ekol. masowe wystąpienie zwykle jednego gatunku mikroskopijnych, samożywnych organizmów manifestujące się optycznie i fizycznie zabarwieniem wody, śniegu, mokrego piasku lub innego podłoża;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia