dzielnik
 
Encyklopedia PWN
dzielnik,
mat. termin oznaczający: 1) liczbę, przez którą dzieli się drugą liczbę, czyli liczbę b w ilorazie a : b; 2) liczbę całkowitą (różną od zera), przez którą dana liczba całkowita dzieli się bez reszty, np. 3 jest dzielnikiem18.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia