Indiach

Encyklopedia PWN

Adiwasi
[sanskr., ‘dawni mieszkańcy’],
Wanwasi,
zbiorcza nazwa określająca rdzenną ludność Indii złożoną ze zróżnicowanych pod względem antropologicznym i kulturowym społeczności plemiennych.
stan w południowych Indiach, na południowo-zachodnim krańcu Płw. Indyjskiego, nad M. Arabskim;
Kolumb Krzysztof, hiszp. Cristóbal Colón, wł. Cristoforo Colombo, portug. Cristovão Colombo, ur. prawdopodobnie między 25 VIII a 31 X 1451, zm. 20 V 1506, Valladolid,
żeglarz w służbie hiszpańskiej, odkrywca Ameryki.
Uttar Pradeś, ang. Uttar Pradesh Wymowa,
stan w północnych Indiach, przy granicy z Chinami i Nepalem;
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Kalkuta, Kolkata, hindi Kolkātā, bengalskie Kalkātā, ang. Kolkata, , ang hist. Calcutta Wymowa,
m. we wschodnich Indiach, stolica stanu Bengal Zachodni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia